Thursday, 26 January 2012

SISTEM ANALISIS PEPERIKSAAN SEKOLAH (SAPS)

Kemasukan markah Ujian 1 ke dalam Sistem SAPS telah dilanjutkan sehingga 09/04/2012. Beberapa perubahan/penambahbaikan telah dilakukan terhadap sistem SAPS agar pihak sekolah tidak mempunyai masalah untuk memasukkan markah.
 Terima kasih..

http://saps.moe.gov.my/

No comments:

Post a Comment